รายละเอียดเพิ่มเติม.. ส่วนลดเพิ่มกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ 5 - 20 % 
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ประกันภัยรถยนต์แบบไม่ระบุชื่อ – ระบุชื่อ ผู้ขับขี่

           1.  แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ บริษัทประกันจะคุ้มครองความรับผิด และความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดในระหว่างการใช้  หรือการขับขี่ของบุคคลใดก็ตาม ที่ใช้หรือขับขี่โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย

           2.  แบบระบุชื่อผู้ขับขี่  ผู้เอาประกันจะได้รับสวนลดเบี้ยประกันภัยตามอายุที่ระบุชื่อของผู้ขับขี่ และจะต้องเป็นรถยนต์ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ บริษัทประกันภัยยังต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีรถผู้เอาประกันเป็นฝ่ายประมาท (รวมถึงกรณีที่ไม่สามารถแจ้งคู่กรณีได้ )ผู้เอาประกันภัยจะต้องเข้ามารับผิดในความเสียหายส่วนแรกเองดังนี้

-   2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

-   6,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัยที่เกิดจากการชน การคว่ำ

**** ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ถึง 2 คน แต่จะระบุคนเดียวก็ได้ ****

**** ในกรณีระบุชื่อ 2 คน จะใช้ส่วนลดตามอายุผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า ****

 

ประกันภัยระบุชื่อผู้ขับขี่ ระบุชื่อผู้ขับขี่เป็น 4 ช่วงอายุ ดังนี้

-  อายุ  18 -24 ปี       ส่วนลด     5 %

-  อายุ  25 – 35 ปี     ส่วนลด     10 %

-  อายุ  36 – 50 ปี     ส่วนลด     15%

-  อายุ  50  ปีขึ้นไป   ส่วนลด     20 %

 หน้า 1/1
1
[Go to top]