รายละเอียด..ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 1  

โครงการสวัสดิการทหาร – ลูกจ้าง  และบุคลากรกลาโหมทุกประเภท

รายละเอียดความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง
รถเก๋ง /
รถปิคอัพ 4 ประตู
รถปิคอัพ
ไม่เกิน 3 ตัน
รถตู้
ไม่เกิน 15 ที่นั่ง
ซ่อมห้าง ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่

   1. คุ้มครองบุคคลภายนอก (คู่กรณี)

1.1  ชีวิต ร่างกาย อนามัย บุคคลภายนอก คนละ

 สูงสุดไม่เกินครั้งละ

1.2  ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

 ค่าเสียหายส่วนแรก   ( Deduct )

 

1,000,000

10,000,000

2,500,000

ไม่มี

 

1,000,000

10,000,000

2,500,000

ไม่มี

 

500,000

10,000,000

1,000,000

ไม่มี

 

500,000

10,000,000

1,000,000

ไม่มี

   2. ความคุ้มครองรถผู้เอาประกัน

2.1  ความเสียหายต่อรถยนต์

2.2  รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

 

ตามทุนประกัน

ตามทุนประกัน

 

ตามทุนประกัน

ตามทุนประกัน

 

ตามทุนประกัน

ตามทุนประกัน

 

ตามทุนประกัน

ตามทุนประกัน

   3. ความคุ้มครองเพิ่มเติม สำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร

3.1  อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับคนขับ และผู้โดยสาร คนละ

3.2  ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนขับ และผู้โดยสาร คนละ

3.3  การประกันตัวผู้ขับขี่ ครั้งละ

 

200,000

200,000

300,000

 

100,000

100,000

200,000

 

100,000

100,000

200,000

 

100,000

100,000

200,000

  จำนวนผู้ได้รับความคุ้มครอง (ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร) 5  ที่นั่ง 5  ที่นั่ง 3  ที่นั่ง 12  ที่นั่ง

ทิพยประกันภัย ใส่ใจกับมาตรฐานในการบริการ

      จึงได้มีการพัฒนาระบบการเคลมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อความพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด อาทิ

 

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชม.  ที่เบอร์02-643-2121   

        ให้บริการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สำรวจภัยเพื่อให้ไปถึงที่เกิดเหตุเร็วที่สุด
        ให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่ลูกค้า ณ จุดเกิดเหตุ
        บริการน้ำดื่มแก่รถประกันและคู่กรณี ณ จุดเกิดเหตุ


 

Claim Photo Center

        จุดบริการถ่ายรูปความเสียหายของรถที่สะดวกและรวดเร็ว โดยรูปความเสียหายจะถูกนำเข้าระบบ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทันที
        ให้บริการแก่ลูกค้าที่มาติดต่อที่สำนักงานใหญ่ในวันและเวลาทำการ


 

เจ้าหน้าที่สำรวจภัย

        กระจายตามศูนย์ทั่วทุกพื้นที่ทั่วประเทศ สำรวจอุบัติเหตุอย่างรวดเร็วไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 20 นาที สำหรับในเขตกรุงเทพฯ

 

อู่มาตรฐาน

        อู่ซ่อมมาตรฐานชั้นเลิศกว่า 300 อู่ทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกตามระบบ ISO 9000
        ระบบอู่เคลมออนไลน์กว่า 30 อู่ ที่สามารถเปิดเคลมและคุมราคาผ่านระบบอินเตอร์เนต โดยลูกค้าไม่ต้องเข้ามาติดต่อที่บริษัท


 

เคาน์เตอร์บริการ

        เปิดให้บริการในวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่ เวลา8.30-16.30 น.
        จำนวนเจ้าหน้าที่สินไหมเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้าที่มาติดต่อ
        ระบบจัดการคิวที่ทันสมัยเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ

 

E-CF (Electronic Claim Filing System)

        ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Paperlessที่ทันสมัยและถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลรายละเอียดการเคลมทั้งหมด ทำให้การทำงานของพนักงานสินไหมรวดเร็วและไม่มีข้อผิดพลาดในการทำงาน 

รถหน่วยบริการเคลื่อนที่

        ให้บริการรับแจ้งเหตุนอกสถานที่แก่หน่วยงานขนาดใหญ่ในวัน และเวลาทำการสามารถติดต่อได้ที่เบอร์02-643-2954


 

การจ่ายเงินสินไหม

 

  ถูกต้องและเป็นธรรม: การพิจารณาชดใช้ค่าเสียหายอย่างถูกต้องและเป็นธรรมด้วยโปรแกรมคุมราคามาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

 
 

 

 

  สะดวกและรวดเร็ว: โอนเงินค่าสินไหมเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบMedia Clearingซึ่งสะดวก และรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาเข้ามาติดต่อที่บริษัท พร้อมบริการส่ง SMS ทันทีที่ระบบโอนเงิน

 

 
 

 


  เพียงพอ: ฐานะการเงินของบริษัทมั่นคงและได้มีการสำรองเงินค่าสินไหมตามกฎของ คปภ.

 

 
 

ให้บริการแก่ลูกค้าขนาดใหญ่

        ให้บริการระดับมาตรฐานด้านสินไหมรถยนต์เป็นระยะเวลายาวนานแก่กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ อาทิ ปตท กลุ่มธนาคาร และการบินไทยเป็นต้น
 

 

ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

  เจ้าหน้าที่สินไหมให้บริการแก่ลูกค้าครอบคลุมทั่วทั้ง 76 จังหวัด ด้วยจำนวนสาขา 30 สาขาทั่วไทยหน้า 1/1
1
[Go to top]