เกี่ยวกับเรา
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


เกี่ยวกับเรา

              เราคือทีมงาน Broker  ประกันวินาศภัยที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อค้นหาบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ดีที่สุดให้กับข้าราชการทหาร – ลูกจ้าง พนักงานราชการ  และบุคลากรที่สังกัดกระทรวงกลาโหมทุกประเภท   โดยได้ร่วมกับบริษัท ทิพยประกัน ภัยจำกัด(มหาชน) บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศไทย จัดทำโครงการประกันภัยรถยนต์ชั้น1 โครงการสวัสดิการ ทหาร – ลูกจ้าง และบุคลากรทุกประเภทที่สังกัดกระทรวงกลาโหม  โดยให้ส่วนลดสวัสดิการแรกเข้าทันที 50โดยไม่ต้องดูประวัติการใช้รถยนต์  แผนประกันภัยโครงการนี้ยังรวมถึงประกันภัยที่จำหน่ายในราคาสวัสดิการ เช่นประกันภัยประเภท 2+, 3+ โดยมีส่วนลดให้เป็นพิเศษที่ถูกกว่าปกติทั่วไป   สิทธินี้..ยังให้สวัสดิการครอบคลุมรวมถึงคู่สมรส บุตร และบิดา – มารดา ของผู้มีสิทธิ  นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกเช่น ประกันอัคคีภัย  ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ และรวมถึงประกันอื่น ๆ อีกมากมาย  ที่ท่านสามารถซื้อได้ในราคาพิเศษ

               tmiinsure เป็นทีมงาน Broker ประกันวินาศภัย ซึ่งก่อนหน้านี้ตั้งสำนักงานประกันวินาศภัยที่ ร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก กรมสวัสดิการทหารบก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  และได้จัดทำเว็บไซต์ประกันวินาศภัย www.tmiinsure.com เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้บริการ และเพื่อให้การเข้าถึงด้านประกันวินาศภัยของโครงการสวัสดิการนี้ฯ กับกำลังพลและบุคลากรเหล่าทัพอื่นให้ครอบคลุม และทั่วทั้งกระทรวงกลาโหม

 
ความปลอดภัยจากการใช้บริการ www. tmiinsure.com
• การชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย  ชำระโดยตรงเข้าบริษัททิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน) 

• ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ชี้ช่องดูแลและแนะนำให้ทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
   จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ใบอนุญาตเลขที่ 5404015302

• tmiinsure ได้จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยออนไลน์
  อย่างถูกต้องตามกฎหมายทะเบียนเลขที่ 3700600195978