วิสัยทัศน์ทิพย์ประกันภัย
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


วิสัยทัศน์ทิพย์ประกันภัย

พันธกิจ

      สร้างคุณค่าสูงสุดภายใต้หลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น ลูกค้า บุคลากร คู่ค้า และสังคม

 

ทิพยประกันภัย

      ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อก้าวสู่การเป็น “บริษัทประกันภัยที่เป็นเลิศ” เพื่อที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร มีความรับผิดชอบต่อสังคม และดำเนินการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินจากสถาบัน Standard & Poor’s (S&P)ในระดับ A- (CreditWatch) และได้รับรางวัลเกียรติยศ "บริษัทประกันภัยดีเด่นครบวงจร" ประจำปี 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

 

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

      ทิพยประกันภัย ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ่งเป็นการประกันความเสียหายที่เกิดกับบุคคลหรือทรัพย์สินประเภทอื่น นอกเหนือจากการประกันภัยทั้ง 3 ประเภทข้างต้น อาทิ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง การประกันภัยการเงิน การประกันโจรกรรม การประกันภัยเครื่องจักร การประกันภัยเครื่องบิน การประกันภัยปิโตรเคมีและพลังงาน และการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด เป็นต้น

      ในการประกันภัยรถยนต์นี้  บริษัทได้มีโครงการสวัสดิการทหาร – ลูกจ้าง และบุคลกร  โดยมีส่วนลดแรกเข้าทันทีถึง 50%  เพื่อเป็นสวัสดิการ ให้กับข้าราชการทหาร – ลูกจ้าง และบุคลากร และยังให้ส่วนลดเพิ่มอีก 5 – 20% กรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ (ระบุชื่อได้ 2 คน)   และสิทธินี้ยังให้รวมถึงคู่สมรส บุตร และบิดามารดาของผู้มีสิทธิ ที่ได้สิทธิส่วนลดแรกเข้าทันที 50%

 

บริการจาก ทิพยประกันภัย

      บริษัท ทิพยประกันภัย มีศูนย์แจ้งเหตุและให้บริการลูกค้า 24 ชม. นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาการบริการด้านสินไหมรถยนต์ เพื่อเป็นการให้บริการที่ทันสมัยและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า ด้วยโครงการ “ทิพยจัดให้รถ ใช้ระหว่างซ่อม” ที่จัดรถให้ลูกค้าชั่วคราวใช้ในระหว่างการซ่อม และ “TIP Smart Survey” ที่นำเทคโนโลยีระบบ 3G บน Tablet เป็นรายแรก  สำหรับการตรวจสอบอุบัติเหตุได้ในทันทีที่พนักงานไปถึงที่เกิดเหตุ เป็นการบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าโดยคำนึงว่า  “ทิพยประกันภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม”
 

 

ทิพยประกันภัย ใส่ใจกับมาตรฐานในการบริการ

      จึงได้มีการพัฒนาระบบการเคลมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อความพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด อาทิ

 

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชม.  ที่เบอร์02-643-2121   

        ให้บริการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สำรวจภัยเพื่อให้ไปถึงที่เกิดเหตุเร็วที่สุด
        ให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่ลูกค้า ณ จุดเกิดเหตุ
        บริการน้ำดื่มแก่รถประกันและคู่กรณี ณ จุดเกิดเหตุ


 

Claim Photo Center

        จุดบริการถ่ายรูปความเสียหายของรถที่สะดวกและรวดเร็ว โดยรูปความเสียหายจะถูกนำเข้าระบบ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทันที
        ให้บริการแก่ลูกค้าที่มาติดต่อที่สำนักงานใหญ่ในวันและเวลาทำการ


 

เจ้าหน้าที่สำรวจภัย

        กระจายตามศูนย์ทั่วทุกพื้นที่ทั่วประเทศ สำรวจอุบัติเหตุอย่างรวดเร็วไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 20 นาที สำหรับในเขตกรุงเทพฯ

 

อู่มาตรฐาน

        อู่ซ่อมมาตรฐานชั้นเลิศกว่า 300 อู่ทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกตามระบบ ISO 9000
        ระบบอู่เคลมออนไลน์กว่า 30 อู่ ที่สามารถเปิดเคลมและคุมราคาผ่านระบบอินเตอร์เนต โดยลูกค้าไม่ต้องเข้ามาติดต่อที่บริษัท


 

เคาน์เตอร์บริการ

        เปิดให้บริการในวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่ เวลา8.30-16.30 น.
        จำนวนเจ้าหน้าที่สินไหมเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้าที่มาติดต่อ
        ระบบจัดการคิวที่ทันสมัยเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ

 

E-CF (Electronic Claim Filing System)

        ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Paperlessที่ทันสมัยและถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลรายละเอียดการเคลมทั้งหมด ทำให้การทำงานของพนักงานสินไหมรวดเร็วและไม่มีข้อผิดพลาดในการทำงาน 

รถหน่วยบริการเคลื่อนที่

        ให้บริการรับแจ้งเหตุนอกสถานที่แก่หน่วยงานขนาดใหญ่ในวัน และเวลาทำการสามารถติดต่อได้ที่เบอร์02-643-2954


 

การจ่ายเงินสินไหม

 

  ถูกต้องและเป็นธรรม: การพิจารณาชดใช้ค่าเสียหายอย่างถูกต้องและเป็นธรรมด้วยโปรแกรมคุมราคามาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

 
 

 

 

  สะดวกและรวดเร็ว: โอนเงินค่าสินไหมเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบMedia Clearingซึ่งสะดวก และรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาเข้ามาติดต่อที่บริษัท พร้อมบริการส่ง SMS ทันทีที่ระบบโอนเงิน

 

 
 

 


  เพียงพอ: ฐานะการเงินของบริษัทมั่นคงและได้มีการสำรองเงินค่าสินไหมตามกฎของ คปภ.

 

 
 

ให้บริการแก่ลูกค้าขนาดใหญ่

        ให้บริการระดับมาตรฐานด้านสินไหมรถยนต์เป็นระยะเวลายาวนานแก่กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ อาทิ ปตท กลุ่มธนาคาร และการบินไทยเป็นต้น
 

 

ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

  เจ้าหน้าที่สินไหมให้บริการแก่ลูกค้าครอบคลุมทั่วทั้ง 76 จังหวัด ด้วยจำนวนสาขา 30 สาขาทั่วไทย