ประกันภัยประเภท 2+,3+
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ประกันภัยประเภท 2+,3+ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ , 3+ , 3 Package  และ 3 พร้อม พรบ.
อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับโครงการและเงื่อนไขความคุ้มครอง

 
.
 
 
 
 
 

 ประเภท 2 พลัส (รถเก๋ง รหัส 110 ) ไม่จำกัดซีซี 
ประเภท 2 พลัส (รถเก๋ง รหัส 110 ) ไม่จำกัดซีซี
ทุนประกัน ราคาปกติ ราคาสวัสดิการโครงการ สั่งซื้อ
100,000 8,900 7,500  
150,000 9,400 8,000  
200,000 9,900 8,500  


 

 
 
 
 


ประเภท 2 พลัส รถกระบะ รหัส 320 ) 
ไม่เกิน 3 ตัน
 
 
ประเภท 2 พลัส (รถกระบะ รหัส 320 )ไม่เกิน 3 ตัน
ทุนประกัน ราคาปกติ ราคาสวัสดิการโครงการ สั่งซื้อ
100,000 10,000 9,000  
150,000 10,500 9,500  
200,000 11,000 10,000  

 

 

 
 ประเภท 2 พลัส รถยนต์โดยสาร รหัส 210 ) ไม่เกิน 15 ที่นั่ง

ประเภท 2 พลัส (รถยนต์โดยสาร รหัส 210 )ไม่เกิน 15 ที่นั่ง
ทุนประกัน ราคาปกติ ราคาสวัสดิการโครงการ สั่งซื้อ
100,000 12,000 11,000  
150,000 13,000 12,000  
200,000 14,000 13,000  

 

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภท 2  พลัส

1.ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย

    - ความเสียหายต่อรถยนต์                                                             ตามทุนประกัน

    - รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้                                                            ตามทุนประกัน

    - ค่าเสียหายส่วนแรก                                                                   ไม่มี

2.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

    - ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคลลภายนอก     1,000,000.- บาท / คน

    - ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก    10,000,000.- บาท / ครั้ง

    - ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก                        1,000,000.- บาท / ครั้ง

3.ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

    - ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองกรณีเสียชีวิต              100,000.- บาท / คน

         สูญเสียอวัยวะ ทุพลลภาพถาวร

    - ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล                                           100,000.- บาท / คน

    - ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่                                          200,000.- บาท

 หมายเหตุ

  •  ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
  •  จำกัดอายุรถไม่เกิน 15 ปี
  •  ไม่รับประกันรถยนต์ในกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2
  •  ราคารถยนต์ต้องไม่ต่ำกว่าทุนประกันภัยที่เลือก
  •  ให้ส่วนลดประวัติ  กรณีปีต่ออายุสูงสุด 50%

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 ประเภท 3 พลัส รถเก๋ง รหัส 110  ) ไม่จำกัดซีซี
 
 
 
ประเภท 3 พลัส (รถเก๋ง รหัส 110 ) ไม่จำกัดซีซี
ทุนประกัน ราคาปกติ ราคาสวัสดิการโครงการ สั่งซื้อ
100,000 6,900 6,000  
150,000 7,400 6,500  
200,000 7,800 7,000  

 

 

 

 

 

 


 ประเภท 3 พลัส รถกระบะ รหัส 320 ) 
ไม่เกิน 3 ตัน

ประเภท 3 พลัส (รถกระบะ รหัส 320 ) ไม่เกิน 3 ตัน
ทุนประกัน ราคาปกติ ราคาสวัสดิการโครงการ สั่งซื้อ
100,000 6,900 6,000  
150,000 7,700 6,500  
200,000 8,100 7,000  

 

 

 

 

 

 


 ประเภท 3 พลัส รถโดยสาร รหัส 210 ) 
ไม่เกิน 15 ที่นั่ง

 

ประเภท 3 พลัส (รถโดยสาร รหัส 210 ) ไม่เกิน 15 ที่นั่ง
ทุนประกัน ราคาปกติ ราคาสวัสดิการโครงการ สั่งซื้อ
100,000 6,900 6,000  
150,000 7,700 6,500  
200,000 8,100 7,000  

 

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส

1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย

    - ความเสียหายต่อตัวรถยนต์                                                ตามทุนประกัน

    -ค่าเสียหายส่วนแรก                                                                                       ไม่มี

2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

     - ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก      1,000,000.- บาท / คน

     - ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก   10,000,000.- บาท / ครั้ง

     - ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก                       1,000,000.- บาท / ครั้ง

3.ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

       - ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองกรณีเสียชีวิต             100,000.- บาท / คน

           สูยเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

       - ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล                                          100,000.- บาท / คน

       - ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่                                        200,000.- บาท 

หมายเหตุ

  • ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
  • จำกัดอายุรถไม่เกิน 15 ปี
  • ไม่รับประกันภัยรถยนต์ในกลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2
  • ราคารถยนต์ต้องไม่ต่ำกว่าทุนประกันภัยที่เลือก
  • ให้ส่วนลดประวัติดี  กรณีปีต่ออายุสูงสุด 50%