ความรู้ประกันภัยอื่นๆ
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ความรู้ประกันภัยอื่นๆ

ประกันอัคคีภัย

          การประกันอัคคีภัยเป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง โดยคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย หรือสำหรับทำแสงสว่าง นอกจากนี้ยังคุ้มครองทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากความร้อน หรือควันอันเป็นผลมาจากเพลิงไหม้ ความเสียหายเนื่องจากน้ำหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการดับเพลิง รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงของเจ้าหน้าที่ เช่น การทำลายบ้านข้างเคียงเพื่อป้องกันมิให้ไฟลุกลามออกไปอีกด้วย
 

ทรัพย์สินอะไรบ้างที่สามารถเอาประกันภัยได้

          ส่วนใหญ่แล้วเมื่อพูดถึงประกันอัคคีภัย เรามักจะนึกถึงการประกันภัยสำหรับบ้านและสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น ที่จริงแล้วทรัพย์สินที่สามารถทำประกันอัคคีภัยได้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆด้วยกัน

             1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) หมายถึง บ้านเดี่ยว ทางเฮาส์ บ้านแฝด สำหรับที่อยู่อาศัย โรงรถและอาคารย่อย เช่น เรือนคนใช้ เรือนครัว กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม

             2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย
 

เมื่อทำประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองอะไรบ้าง

          ในการทำประกันภัยอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยนั้นผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้

               ไฟไหม้

               ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)

               ระเบิด

               ภัยยานพาหนะ หรือช้าง ม้า วัว ควาย ยกเว้น ความเสียหายนั้นเกิดจากยานพาหนะ หรือ ช้าง ม้า วัว ควาย ของผู้เอาประกันภัย  

                *สมาชิกในครอบครัวซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดที่กระทำในลักษณะที่จ้างหรือถูกใช้วานโดยผู้เอาประกันภัย

               ภัยอากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน เว้นแต่ความเสียหายอันเกิดจากอากาศยานที่ผู้เอาประกันภัยได้อนุญาตให้ลงในพื้นที่ 

               *ซึ่งตนมีสิทธิให้ลงได้ คำว่า อากาศยาน ดังกล่าว ให้หมายความรวมถึง จรวด ซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเองและยานอวกาศ

               ภัยเนื่องจากน้ำ อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ำ หรือไอน้ำจากท่อ น้ำถังน้ำ ระบบทำความร้อน เครื่องสูบน้ำ ท่อดับเพลิงประจำบ้าน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ น้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในสิ่งปลูกสร้าง  จากการชำรุดของหลังคาบ้าน หน้าต่าง ประตูวงกบ ประตู หน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสว่าง ท่อน้ำหรือรางน้ำนอกจากนี้ความคุ้มครองพื้นฐานแล้ว ผู้ซื้อกรมธรรม์ยังอาจซื้อความคุ้มครองอื่นๆ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ฯลฯ เพิ่มเติม เพื่อ เป็นหลักประกันที่อุ่นใจยิ่งขึ้น

 

ระยะเวลาคุ้มครอง

          เนื่องจากค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยมีราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับการประกันภัยประเภทอื่นและได้รับความคุ้มครองในขอบเขตที่กว้างขวาง ปัจจุบันจึงมีผู้ให้ความสนใจในการทำประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ยิ่งไปกว่านั้นหากเลือกซื้อความคุ้มครองเป็นระยะเวลานาน เบี้ยประกันจะมีราคาถูกมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากอัตราเบี้ยประกันต่อไปนี้

●  1 ปี คิดเบี้ยประกันภัย 100%

   ปี คิดเบี้ยประกันภัย 175%

●   ปี คิดเบี้ยประกันภัย 250%

 

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

          เนื่องจากทิพยประกันภัยเล็งเห็นถึงความต้องการที่แตกต่างของคุณ เราจึงมีประกันภัยหลากหลายประเภทไว้ให้คุณเลือก ในรูปแบบและราคาที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของคุณเอง

          ประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นประกันภัยหลักอย่างหนึ่งของทิพยประกันภัย นอกเหนือจาก ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย และประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ที่เป็นที่รู้จักกันดี ประกันภัยเบ็ดเตล็ดให้ความคุ้มครองความเสียหายเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สินและความรับผิดตามกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็นการประกันภัยชนิดต่างๆ เช่น ประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ ประกันภัยความซื่อสัตย์ ประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัยเครื่องจักร ประกันภัยความรับผิดตามสัญญา (ระหว่างการก่อสร้าง/ติดตั้ง) ประกันภัยเครื่องบิน ฯลฯ
 

ประกันอุบัติภัย (ทรัพย์สิน)

กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

          มาตรฐาน กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน คุ้มครองความสูญเสียหรือสูญหาย ของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจาก อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่มิได้คาดหมายใดๆ ที่มิได้ระบุเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์
 

ลักษณะความคุ้มครองได้แก่

               ไฟไหม้ ฟ้าผ่า

               ภัยระเบิด

               ภัยลมพายุ

               ภัยแผ่นดินไหว

               ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ

               ภัยจากอากาศยาน

               ภัยไฟป่า

               ภัยจากควัน

               ภัยจากยวดยานพาหนะ

               ภัยจากการจลาจล

               ภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อนหรือเจตนาร้าย

               ภัยจากการถูกลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ และ

               ภัยอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุยกเว้นกรมธรรม์

ข้อยกเว้นหลักๆในกรมธรรม์ เช่น 

               ภัยสงคราม และก่อการร้าย

               ภัยจากข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ต

               ไม่คุ้มครองทรัพย์สินอื่นๆที่สามารถออกกรมธรรม์เฉพาะได้ เช่น รถยนต์ , เครื่องจักรในการก่อสร้าง , หม้อต้มน้ำ เป็นต้น

               ทรัพย์สินใดๆที่ไม่สามารถตีมูลค่าได้ (ทางการประกันภัย) เช่น เงินตรา พันธบัตร แสตมป์ ของมีค่าต่างๆเป็นต้น

               ไม่คุ้มครองความเสียหายใดๆ อ้นเนื่องมาจากการกระทำของผู้เอาประกันภัยเอง เป็นต้น
 

ระยะเวลาเอาประกันภัย

          1 ปี แต่หากสั้นกว่านั้น จะคิดตามแบบตารางเบี้ยประกันระยะสั้น หรือ คิดตามจำนวนวัน แล้วแต่สมควร

 

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพ

          ประกันสุขภาพเป็นการประกันภัยรูปแบบหนึ่ง ที่บริษัทผู้รับประกันภัยให้สัญญาที่จะชดใช้ หรือชดเชยค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อยามต้องเจ็บป่วยตามวงเงินความคุ้มครองที่ซื้อไว้ การประกันสุขภาพของทิพยประกันภัยมี 3 แบบ คือ 

             1. ประกันสุขภาพกลุ่ม 

             2. ประกันสุขภาพส่วนบุคคล 

             3. ประกันสุขภาพเพื่อการเดินทางต่างประเทศ
 

ประกันภัยอุบัติเหตุ

          ประกันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่เลือกสถานที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน การประกันอุบัติเหตุจึงเป็นการประกันภัยที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ โดยบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์แล้วแต่กรณี

 

การประกันภัยอุบัติเหตุ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

             1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

             2. การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

             3. การประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา
 

ระยะเวลาคุ้มครอง

          ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ไม่ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นในเวลาทำงาน ขณะที่พักผ่อน กำลังโดยสารรถยนต์ เรือ รถไฟ หรือ เครื่องบินโดยสารพาณิชย์
 

ความคุ้มครอง

          ให้ความคุ้มครองชีวิต ร่างกาย ของผู้เอาประกัน อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในสถานที่ต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง
 

อัตราเบี้ยประกันภัย

          จะพิจารณาความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งอัตราเบี้ยประกันภัยของแต่ละคน อาจไม่เท่ากัน เนื่องจากความเสี่ยงไม่เท่ากัน เช่น พนักงานประจำนักงาน พนักงานบัญชี จะมีความเสียงภัยน้อยกว่าพนักงานขับรถ หรือพนักงานรับส่งเอกสาร เป็นต้น
 

ระยะเวลาเอาประกันภัย

          ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี หากผู้เอาประกันภัยต้องการทำประกันภัยไม่เต็มปี เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน ก็ทำได้ โดยบริษัทจะคิดเบี้ยประกันภัยแบบตาราเบี้ยประกันระยะสั้น

 

ประกันภัยอื่นๆ

          เนื่องจากทิพยประกันภัย  เล็งเห็นถึงความต้องการที่แตกต่างของท่าน  เราจึงมีประกันภัยอื่น ๆ ที่หลากหลายประเภทไว้ให้ท่านได้เลือกในรูปแบบและราคาที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของท่าน

          ประกันภัยเบ็ดเตล็ด  เป็นประกันภัยหลักอย่างหนึ่งของทิพยประกันภัย  นอกเหนือจากประกันภัยรถยนต์  ประกันอัคคีภัย และประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  ที่เป็นที่รู้จักกันดี  ประกันภัยเบ็ดเตล็ดให้ความคุ้มครองความเสียหายเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน และความรับผิดตามกฎหมาย  โดยแบ่งออกเป็นการประกันภัยชนิดต่าง ๆ เช่น

               ประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ

               ประกันภัยความซื่อสัตย์

               ประกันภัยโจรกรรม

               ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

               ประกันภัยเครื่องจักร

               ประกันภัยความรับผิดตามสัญญา (ระหว่างการก่อสร้าง/ติดตั้ง)

               ประกันภัยเครื่องบิน ฯลฯ